Home

Polonia w  Irlandii Północnej jest zaszokowana i głęboko zaniepokojona sytuacją, w której  Pan Maciej Bator zdecydował zostać twarzą kampanii “VOTE” w Irlandii Północnej  i reprezentować Polonię na forum publicznym. Większość Polaków nie zgadza się na to, aby Pan Maciej  Bator angażował się w kolejne projekty społeczne w imieniu Polonii północnoirlandzkiej. Jest osobą niewiarygodną, a jego uczciwość bardzo wątpliwa.  Pan Maciej Bator, doprowadził do upadku Polish Association Northern Ireland (PANI) w atmosferze skandalu, podziałów i nierozliczonych (mamy podstawy sądzić-zdefraudowanych) funduszy. Wobec PANI oraz Macieja Batora toczy się postępowanie w Charity Commision.

Stowarzyszenie Polskie w Irlandii Północnej zostało założone w 2005 roku i od samego początku zarządzane przez Pana Macieja Batora. PANI było pierwszym stowarzyszeniem polonijnym w Irlandii Północnej, które zajęło się pomocą Polakom.  Działalność stowarzyszenia objęła również organizacje imprez kulturalnych promujących kulturę i tradycje polskie. Pan Maciej Bator był częścią tego sukcesu. Nawiązał wiele kontaktów i współpracował z organizacjami, zarówno północnoirlandzkimi, jak i polskimi, co zaowocowało uzyskaniem funduszy na prowadzenie, rozbudowanej już wówczas działalności PANI.

Obecnie PANI nie istnieje. Stowarzyszenie jednak nie zostało oficjalnie rozwiązane. Pan Maciej Bator przesłał maila do zarządu organizacji, aby ten zrezygnował z pełnionych funkcji.  W sierpniu 2012 A. Nowakowska, W.Dylewicz, Ł.Paluch, M. Zimińska, J.Tarach, Ł. Adamczyk  podali się do dymisji.

Jednakże PANI nadal zatrudniała pracownicę pomimo braku zarządu. (Organizacja charytatywna nie może działać bez zarządu, gdyż do zarządzania finansami potrzebne są co najmniej dwa podpisy osób na czekach i przy innych transakcjach bankowych.) Bez odpowiedniej struktury Maciej Bator nadal zarządzał organizacją i jej funduszami, wypisując samodzielnie czeki i dokonując przelewów w imieniu PANI, a także inkasując pieniądze – łamiąc prawo odnoszące się do funkcjonowania organizacji charytatywnych.

 

Obecnie wiadomo, że organizacja w ostatnim okresie swojej działalności  nie płaciła obowiązujących składek za jedyną osobę zatrudnioną na etacie. W końcowym efekcie pracownica zmuszona była do korzystania z pomocy kryzysowej, gdyż nie posiadała środków do życia, a w momencie przejścia na urlop macierzyński okazało się, że przez zaniedbania Pana Macieja Batora (bezpośredniego zwierzchnika zatrudnionej) kobieta nie ma uprawnień do pobierania świadczeń w związku z urlopem macierzyńskim.  Ponadto miała inne problemy wynikające z braku dokumentacji zawodowej (np. urząd podatkowy nakładał na nią kary finansowe  za nierozliczenie się o czasie, które było niemożliwe, bo nie dostała P60 od pracodawcy, czyli PANI).

W roku 2011 OFMDFM (Office of the First Minister and Deputy First Minister) wstrzymało wypłacanie funduszy ze względu na rażące nieścisłości finansowe.  Niemniej, PANI pozyskiwała fundusze z innych źródeł m.in. PSNI (Północnoirlandzka Policja) czy NIHE (Urząd Mieszkaniowy).  Wiele z pozyskanych funduszy zniknęło z kont PANI. Nie jest oficjalnie wiadomo, jak duże jest zadłużenie Stowarzyszenia i jaka kwota nie została rozliczona, nie wiadomo również, co stało się z dokumentacja. E-maile od Macieja Batora i zarządu oskarżają się wzajemnie o ich posiadanie- żadna ze stron nie przyznaje się do tego, że je ma.

Pan Maciej Bator czy też zarząd nie przedstawił żadnych raportów czy tez zestawień finansowych pomimo wielokrotnych próśb liderów innych polskich organizacji z terenu Irlandii Północnej. PANI formalnie nie została rozwiązana i nadal ciążą na niej zobowiązania wobec dłużników plus nierozliczone fundusze. Dokumentacja prawdopodobnie nadal znajduje się w posiadaniu Pana Macieja Batora, który nie udostępnił jej pomimo wielokrotnych próśb ze strony istniejącego jeszcze zarządu, ani członkom Stowarzyszenia, ani innym osobom odpowiedzialnym za poczynania finansowe organizacji charytatywnych.

Pomimo wielu formalnych próśb o wyjaśnienie sytuacji oraz o przedstawienie odpowiednich dokumentów Pan Maciej Bator milczy. Przez ponad rok w/w pracownica oraz działacze społeczni w Irlandii Północnej nie uzyskali żadnej konkretnej odpowiedzi czy też wyjaśnień ani ze strony Zarządu  PANI ani Macieja Batora.

Działacze Polonii z Irlandii Północnej do tej pory nie chcieli sprawy dopuścić do wiadomości publicznej, kierując się troską o bezpieczeństwo obywateli polskich zamieszkałych w tym specyficznym regionie oraz utrzymaniem dobrego wizerunku Polonii.

Niemniej, Pan Maciej Bator nadal kontynuuje swoje działania i występuje w imieniu Polaków bez ich zgody i woli. Działacze polonijni z Irlandii Północnej obawiają się,  że temat zdefraudowanych pieniędzy przez polską organizacje stanie się okazją do ataku brytyjskich mediów na emigrantów z Polski, a co za tym idzie ataków organizacji paramilitarnych.

Z wyżej wymienionych głównych powodów nie życzymy sobie, aby Pan Maciej Bator reprezentował Polonię w Irlandii Północnej gdziekolwiek i w jakiejkolwiek formie. Żądamy również, aby Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z pracownikami nie wspierało działalności Pana Macieja Batora. W sytuacji, gdy nasza prośba nie zostanie spełniona, będziemy zmuszeni podać całą sprawę do wiadomości publicznej. Wówczas wszelkie organizacje współpracujące z Panem Maciejem Batorem i które on promuje swoja osobą będą musiały liczyć się z poważną utratą reputacji. Niestety, na pewno ucierpi na tym również cała kampania “Jesteś u siebie, zagłosuj!” w Wielkiej Brytanii, Szkoła Liderów Polonijnych, a najbardziej – Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii.

Poniżej link do Listu Otwartego  na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/listotwartydopani/

Oraz załączniki: (drobna część dokumentacji)

1.      List z HMRC o zadłużeniu

2.      Nierozliczony grant od Community Transport Association

Do wiadomości:

Minister Spraw Zagranicznych Radek Sikorski

Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Witold Sobków

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej Mirosław Gajewski

Pani Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą  Barbara Tuge- Erecińska

Konsul Generalny RP w Edynburgu Dariusz Adler

Pan Senator Andrzej Person

Pani Senator Barbara Borys Damięcka

Pani Senator Janina Sagatowska

Pan Senator Lukasz Abgarowicz

Pani Posłanka Joanna Fabisiak

Pan Poseł Adam Lipinski

Pan Poseł Franciszek Stefaniuk

Pan Poseł Wojciech Ziemniak

Prof. Zbigniew Pełczyński

HMRC Community Transport Association UK